Poznajmy się!

CO NAS INSPIRUJE

Przeszłyśmy drogę od koncentracji na wynikach i efektywności wdrażając standardy szczupłego zarządzania (lean) do promowania zdrowej kultury pracy. Doszłyśmy do przekonania, że jedyną drogą do trwałej zmiany i osiągnięcia długoterminowego wzrostu wyników jest stworzenie stymulującego środowiska pracy, które nieustannie wyzwala zaangażowanie pracowników i koncentruje się na ich potrzebie autonomii, poczucia sensu oraz spełnienia.

  • Idea Przywództwa Służebnego
  • Podejście bazujące na motywacji wewnętrznej, potrzebie tworzenia, autonomii i uczenia się (założenia Motywacji 3.0)
  • Praktyki organizacji turkusowych opisanych przez Frederica Laloux w „Reinventing Organizations” w tym szczególnie proces doradczy, rozwiązywania konfliktów i rekrutacji
  • Komunikacja w nurcie Porozumienia bez Przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga bazująca na empatii oraz zrozumieniu uczuć i potrzeb
  • Metodyka Lean Management System polegająca na koncentrowaniu się na dostarczaniu wartości dla klienta eliminując marnotrawstwa w procesie
  • Kaizen – kultura ciągłego doskonalenia metodą małych kroków
  • Nurt esencjalizmu promujący koncentrację działań wokół najistotniejszych kwestii, a w konsekwencji robienie mniej ale lepiej

Dagmara Konarska

Moją misją jest żyć wartościowym i wysokiej jakości życiem w otoczeniu szczęśliwej rodziny. Pragnę wzbogacać i inspirować innych do refleksji i zmian, które służą życiu w dobrostanie.
Moje motto życiowe brzmi: „To czym jesteś, jest darem od Boga. To, czym się stajesz jest twoim darem dla Boga”.

Dagmara Konarska

Moją misją jest żyć wartościowym i wysokiej jakości życiem w otoczeniu szczęśliwej rodziny. Pragnę wzbogacać i inspirować innych do refleksji i zmian, które służą życiu w dobrostanie.
Moje motto życiowe brzmi: „To czym jesteś, jest darem od Boga. To, czym się stajesz jest twoim darem dla Boga”.

Mariola Dolecka

Wierzę w sens dzielenia się z innymi. Jestem przekonana, że kiedy się rozwijam, to osiągam więcej i wtedy jeszcze więcej mogę ofiarować innym.
Motto, które swoją prostotą przemawia do mnie, to słowa Mahatma Gandhiego: „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”.