Nasze Realizacje

Poznaj nasze projekty i ich efekty

NASZE REALIZACJE

Projekty Efektywność Organizacji

CEL
 • Stworzenie efektywnej organizacji zakupowej
ZAKRES
 • Wypracowanie efektywnego modelu organizacyjnego
 • Zdefiniowanie modelu kompetencji zakupowych oraz ocena potencjału pracowników
 • Zaprojektowanie optymalnego procesu zakupowego dla grupy kapitałowej
REZULTATY
 • Wdrożony nowy scentralizowany proces zakupowy
 • Organizacja zakupowa z funkcją zakupów strategicznych i operacyjnych przygotowana do realizacji postępowań zakupowych dla grupy kapitałowej
CEL
 • Stworzenie skutecznej funkcji sprzedażowej
ZAKRES
 • Wdrożenie standardów zarządzania projektowego
 • Wypracowanie przez zespół strategii sprzedaży dla kluczowych klientów
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy sprzedażą i marketingiem
 • Wsparcie indywidualne menadżerów we wdrożeniu zmiany
REZULTATY
 • Dostosowanie struktury organizacyjnej i modelu działania 
 • Udrożnienie współpracy pomiędzy uczestnikami procesu sprzedaży
 • Zdefiniowanie listy inicjatyw zwiększających przychód i wdrożenie systemu zarządzania projektami
CEL
 • Stworzenie efektywnej organizacji zakupowej
ZAKRES
 • Wypracowanie efektywnego modelu organizacyjnego
 • Zdefiniowanie modelu kompetencji zakupowych oraz ocena potencjału pracowników
 • Zaprojektowanie optymalnego procesu zakupowego dla grupy kapitałowej
REZULTATY
 • Wdrożony nowy scentralizowany proces zakupowy
 • Organizacja zakupowa z funkcją zakupów strategicznych i operacyjnych przygotowana do realizacji postępowań zakupowych dla grupy kapitałowej
CEL
 • Stworzenie skutecznej funkcji sprzedażowej
ZAKRES
 • Wdrożenie standardów zarządzania projektowego
 • Wypracowanie przez zespół strategii sprzedaży dla kluczowych klientów
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy sprzedażą i marketingiem
 • Wsparcie indywidualne menadżerów we wdrożeniu zmiany
REZULTATY
 • Dostosowanie struktury organizacyjnej i modelu działania 
 • Udrożnienie współpracy pomiędzy uczestnikami procesu sprzedaży
 • Zdefiniowanie listy inicjatyw zwiększających przychód i wdrożenie systemu zarządzania projektami
CEL
 • Zwiększenie wyników sprzedaży w obszarze B2B
ZAKRES
 • Wdrożenie modelu sprzedaży konsultacyjnej w miejsce transakcyjnej
 • Nowa oferta produktowa – rozwój umiejętności sprzedawców
 • Wdrożenie narzędzi wspierających zarządzanie sprzedażą
 • Redukcja czynności administracyjnych i upełnomocnienie sprzedawców – delegacja uprawnień
REZULTATY
 • Wzrost sprzedaży oraz zaangażowania pracowników w zespołach objętych programem na poziomie ok 20%
 • Ustanowienie nowej roli liderów zespołów – coach dla sprzedawców
 • Wdrożenie standardów zarządzania – wizualne narzędzia zarządzania (tablice z wynikami), spotkania z zespołem i indywidualne, go&see, macierz kompetencji
CEL
 • Standaryzacja pracy i wzrost jakości obsługi klienta
ZAKRES
 • Standaryzacja wybranych kroków procesu
 • Uproszczenie raportowania oraz struktury i ilości KPI
 • Wdrożenie nowej roli liderów zespołów (koncentracja na priorytetach, stałe monitorowanie postępów i standardów obsługi pracy, wymiana wiedzy w zespole)
 • Mapa kompetencji konsultanta sprzedażowego wraz z modelem ewaluacji dla kierownika
REZULTATY
 • Skrócenie średniego czasu rozmów (AHT) o ok 30 sec.
 • Wzrost kompetencji sprzedażowych i obsługi klienta konsultantów
 • Wzmocnienie roli kierownika zespołu i wdrożenie zestawu narzędzi zarządzania
CEL
 • Zwiększenie wyników sprzedaży w obszarze B2B
ZAKRES
 • Wdrożenie modelu sprzedaży konsultacyjnej w miejsce transakcyjnej
 • Nowa oferta produktowa – rozwój umiejętności sprzedawców
 • Wdrożenie narzędzi wspierających zarządzanie sprzedażą
 • Redukcja czynności administracyjnych i upełnomocnienie sprzedawców – delegacja uprawnień
REZULTATY
 • Wzrost sprzedaży oraz zaangażowania pracowników w zespołach objętych programem na poziomie ok 20%
 • Ustanowienie nowej roli liderów zespołów – coach dla sprzedawców
 • Wdrożenie standardów zarządzania – wizualne narzędzia zarządzania (tablice z wynikami), spotkania z zespołem i indywidualne, go&see, macierz kompetencji
CEL
 • Standaryzacja pracy i wzrost jakości obsługi klienta
ZAKRES
 • Standaryzacja wybranych kroków procesu
 • Uproszczenie raportowania oraz struktury i ilości KPI
 • Wdrożenie nowej roli liderów zespołów (koncentracja na priorytetach, stałe monitorowanie postępów i standardów obsługi pracy, wymiana wiedzy w zespole)
 • Mapa kompetencji konsultanta sprzedażowego wraz z modelem ewaluacji dla kierownika
REZULTATY
 • Skrócenie średniego czasu rozmów (AHT) o ok 30 sec.
 • Wzrost kompetencji sprzedażowych i obsługi klienta konsultantów
 • Wzmocnienie roli kierownika zespołu i wdrożenie zestawu narzędzi zarządzania
CEL
 • Wdrożenie zwinnego procesu zakupów projektowych
ZAKRES
 • Stworzenie modelu organizacyjnego dla obszaru zakupów projektowych
 • Stworzenie strategii działania i zakupów w obszarze innowacyjnych produktów i usług, w tym zaprojektowanie niestandardowych dla obszaru zakupów KPI
 • Zaprojektowanie i wdrożenie zwinnego procesu zakupowego uwzględniającego udział zakupów w formułowaniu modelu biznesowego
 • Wprowadzenie nowej roli zespołu zakupowego w organizacji i włączenie funkcji zakupowej w projekty specjalne z obszaru nowych biznesów
REZULTATY
 • Wdrożony i działający nowy zwinny proces zakupowy
 • Zaangażowanie funkcji zakupowej w realizację strategicznych projektów biznesowych w ramach wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów spoza obszaru telco
CEL
 • Optymalizacja procesu zakupowego E2E
ZAKRES
 • Przemodelowanie procesu zakupowego w tym stworzenie i wdrożenie procedur zakupowych na wszystkich etapach procesu zakupowego
 • Stworzenie i wdrożenie narzędzia wprowadzającego standaryzację umów zakupowych i podnoszące efektywność pracy na etapie tworzenia umowy
 • Projekt outsourcingu operacyjnego procesu zakupowego
 • Uproszczenie procesów decyzyjnych (governance)
 • Optymalizacja operacyjnego procesu zakupowego
REZULTATY
 • Skrócenie średniego czasu rozmów (AHT) o ok 30 sec.
 • Wzrost kompetencji sprzedażowych i obsługi klienta konsultantów
 • Wzmocnienie roli kierownika zespołu i wdrożenie zestawu narzędzi zarządzania
CEL
 • Wdrożenie zwinnego procesu zakupów projektowych
ZAKRES
 • Stworzenie modelu organizacyjnego dla obszaru zakupów projektowych
 • Stworzenie strategii działania i zakupów w obszarze innowacyjnych produktów i usług, w tym zaprojektowanie niestandardowych dla obszaru zakupów KPI
 • Zaprojektowanie i wdrożenie zwinnego procesu zakupowego uwzględniającego udział zakupów w formułowaniu modelu biznesowego
 • Wprowadzenie nowej roli zespołu zakupowego w organizacji i włączenie funkcji zakupowej w projekty specjalne z obszaru nowych biznesów
REZULTATY
 • Wdrożony i działający nowy zwinny proces zakupowy
 • Zaangażowanie funkcji zakupowej w realizację strategicznych projektów biznesowych w ramach wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów spoza obszaru telco
CEL
 • Optymalizacja procesu zakupowego E2E
ZAKRES
 • Przemodelowanie procesu zakupowego w tym stworzenie i wdrożenie procedur zakupowych na wszystkich etapach procesu zakupowego
 • Stworzenie i wdrożenie narzędzia wprowadzającego standaryzację umów zakupowych i podnoszące efektywność pracy na etapie tworzenia umowy
 • Projekt outsourcingu operacyjnego procesu zakupowego
 • Uproszczenie procesów decyzyjnych (governance)
 • Optymalizacja operacyjnego procesu zakupowego
REZULTATY
 • Skrócenie średniego czasu rozmów (AHT) o ok 30 sec.
 • Wzrost kompetencji sprzedażowych i obsługi klienta konsultantów
 • Wzmocnienie roli kierownika zespołu i wdrożenie zestawu narzędzi zarządzania

Warsztaty Skuteczność Zespołów

CEL
 • Wzmocnienie porozumienia i współpracy w zespole
ZAKRES
 • Identyfikacja motywatorów, mocnych stron i barier w zespole w kontekście współpracy
 • Praca na przekonaniach wspierających współpracę
 • Trening komunikacji empatycznej (potrzeby-prośby-zobowiązania)
REZULTATY
 • Wzmocnienie integralności zespołu i wzajemnego zrozumienia
 • Wypracowanie zasad współpracy w zespole
 • Plan działań do wdrożenia w zespole
CEL
 • Wypracowanie nowej strategii sprzedaży 360
METODA
 • Interaktywna praca warsztatowa w interdyscyplinarnych zespołach (sprzedaż-marketing)
 • Wybrane narzędzia: analiza potrzeb klientów, mapa klientów, model Canvas, plan działania
REZULTATY
 • Wypracowana strategia sprzedaży pakietowej dla 4 kluczowych klientów
CEL
 • Wzmocnienie porozumienia i współpracy w zespole
ZAKRES
 • Identyfikacja motywatorów, mocnych stron i barier w zespole w kontekście współpracy
 • Praca na przekonaniach wspierających współpracę
 • Trening komunikacji empatycznej (potrzeby-prośby-zobowiązania)
REZULTATY
 • Wzmocnienie integralności zespołu i wzajemnego zrozumienia
 • Wypracowanie zasad współpracy w zespole
 • Plan działań do wdrożenia w zespole
CEL
 • Wypracowanie nowej strategii sprzedaży 360
METODA
 • Interaktywna praca warsztatowa w interdyscyplinarnych zespołach (sprzedaż-marketing)
 • Wybrane narzędzia: analiza potrzeb klientów, mapa klientów, model Canvas, plan działania
REZULTATY
 • Wypracowana strategia sprzedaży pakietowej dla 4 kluczowych klientów
CEL
 • Zbudowanie współodpowiedzialności za cel sprzedażowy w organizacji
METODA
 • Praca warsztatowa kadry zarządzającej
 • Analiza SWOT dla uwarunkowań rynkowych
 • Zdefiniowanie, ewaluacja i zaplanowanie inicjatyw strategicznych
 • Wprowadzenie Planu Implementacyjnego
 • Deklaracja osobistego zaangażowania
REZULTATY
 • Wypracowanie kart dla 10 strategicznych inicjatyw podnoszących wyniki sprzedaży
CEL
 • Zrozumienie sensu istnienia roli jednostki w organizacji oraz wzmocnienie porozumienia i współpracy w zespole
METODA
 • Facylitowana sesja warsztatowa w zespołach (logistyka – produkt)
 • Propozycja wartości roli w organizacji, mapa ról i odpowiedzialności
 • Arkusz potrzeb i wyzwań
 • Struktura komunikacji empatycznej
REZULTATY
 • Wypracowane ustrukturyzowane arkusze z prezentacją rozumienia wzajemnych ról, potrzeb i wyzwań w procesie współpracy
 • Lista działań naprawczych
CEL
 • Zbudowanie współodpowiedzialności za cel sprzedażowy w organizacji
METODA
 • Praca warsztatowa kadry zarządzającej
 • Analiza SWOT dla uwarunkowań rynkowych
 • Zdefiniowanie, ewaluacja i zaplanowanie inicjatyw strategicznych
 • Wprowadzenie Planu Implementacyjnego
 • Deklaracja osobistego zaangażowania
REZULTATY
 • Wypracowanie kart dla 10 strategicznych inicjatyw podnoszących wyniki sprzedaży
CEL
 • Zrozumienie sensu istnienia roli jednostki w organizacji oraz wzmocnienie porozumienia i współpracy w zespole
METODA
 • Facylitowana sesja warsztatowa w zespołach (logistyka – produkt)
 • Propozycja wartości roli w organizacji, mapa ról i odpowiedzialności
 • Arkusz potrzeb i wyzwań
 • Struktura komunikacji empatycznej
REZULTATY
 • Wypracowane ustrukturyzowane arkusze z prezentacją rozumienia wzajemnych ról, potrzeb i wyzwań w procesie współpracy
 • Lista działań naprawczych
CEL
 • Wypracowanie rozumienia ról pełnionych przez współpracujące jednostki oraz wzajemna identyfikacja potrzeb, celów i wyzwań
METODA
 • Facylitowana sesja warsztatowa w zespołach (logistyka – produkt)
 • Propozycja wartości roli w organizacji, mapa ról i odpowiedzialności
 • Arkusz potrzeb i wyzwań
 • Struktura komunikacji empatycznej
REZULTATY
 • Wypracowane ustrukturyzowane arkusze z prezentacją rozumienia wzajemnych ról, potrzeb i wyzwań w procesie współpracy
 • Lista działań naprawczych
CEL
 • Inspiracja dyrektorów sprzedaży i obsługi klienta w zakresie wykorzystania w organizacji elementów filozofii Lean w celu podniesienia stopnia standaryzacji i tworzenia wartości dodanej dla klienta
METODA
 • Przykłady zastosowania Lean w biznesie usługowym
 • wykład, ćwiczenia praktyczne, identyfikacja marnotrawstw oraz czynności o wartości dodanej dla klienta
REZULTATY
 • Wypracowanie listy nieefektywności oraz marnotrawstw w 3 funkcjach biznesowych oraz listy czynności o wartości dodanej dla klienta

NASZE REFERENCJE

Jeśli chcesz z nami doskonalić swoją organizację, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą