STWARZAJ RÓŻNICĘ

Pracuj i Żyj Inaczej

NASZA MISJA

Naszą misją jest służba liderom i przemiana miejsc pracy, aby były dla ludzi twórczym i inspirującym środowiskiem umożliwiającym rozwój i osiąganie wyjątkowych rezultatów biznesowych.

 Wspieramy organizacje, ich liderów i pracowników w skutecznym osiąganiu wyników biznesowych.
STWARZAMY RÓŻNICĘ dostarczając sprawdzone praktyki i rozwiązania w zakresie doskonalenia kultury pracy.

Tworząc każdorazowo unikalny zestaw metod i narzędzi pracy czerpiemy rozwiązania z obszaru szczupłego zarządzania, myślenia projektowego, nowatorskich modeli działania organizacji turkusowych a także konceptu i wartości przywództwa służebnego.

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy doświadczonymi liderkami transformacyjnymi, a przy tym idealistkami, które wierzą, że można i trzeba zmieniać świat.
Pracując wiele lat z ludźmi w dużych organizacjach, doświadczyłyśmy jak ważne są

ZAUFANIE, ODWAGA, SZACUNEK I WSPÓŁPRACA.

Wiemy, że zapewnienie tych wartości w miejscu pracy jest siłą napędową dla osiągania ponadprzeciętnych wyników zarówno na poziomie organizacji jak i jednostki.

Wartość dla mnie stanowi pomaganie ludziom oraz wspieranie ich w rozwoju. Bliskie jest mi przywództwo oparte na empatii, które stanowi mocny fundament do wartościowej i transformacyjnej pracy. Szczególnie interesują mnie kwestie związane ze zdrowiem, nawykami związanymi ze stylem życia oraz ważne dla mnie jest holistyczne podejście do zasobów człowieka.

Moją pasją jest rozwijanie potencjału liderów. Interesują mnie wszelkie kwestie związane z doskonaleniem przywództwa i stylu pracy. Zajmuję się również obszarem transformacji i zarządzania zmianą wspierając liderów w przeprowadzaniu zespołów przez zmianę. Wierzę, że kluczem do sukcesu jest budowanie kultury zaangażowania i odpowiedzialności.

NASI KLIENCI

CHCESZ Z NAMI STWARZAĆ RÓŻNICĘ?

ORGANIZACJE, KTÓRE TOWARZYSZĄ NAM W ROZWOJU

Wspieramy potrzebujące dzieci uczestnicząc w Programie DOBRA FIRMA SOS.

NCI jednym z głównych sponsorów
Tour de Fundacja.