welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Poznajmy się!

 

Dagmara Konarska
Prezes New Culture Institute Sp. z o.o.

Po 20 latach praktyki menadżerskiej w korporacyjnym środowisku zdecydowałam się na zmianę roli zawodowej i stylu życia.
Podjęłam się wyzwania założenia i prowadzenia firmy, której misją jest rozwijanie potencjału liderów, doskonalenie przywództwa i standardów pracy.

NASZE KOMPETENCJE

Realizujemy projekty dla organizacji różnej skali i różnych branż. Dzielimy pasję do ciągłego doskonalenia i rozwoju. Wspólne dla nas wartości to profesjonalizm, wysokie standardy i jakość pracy, skuteczność w dostarczaniu rezultatów oraz otwartość na nowatorskie rozwiązania.

CO NAS INSPIRUJE

Jesteśmy przekonani, że jedyną drogą do trwałej zmiany i osiągnięcia długoterminowego wzrostu wyników jest stworzenie stymulującego środowiska pracy, które nieustannie wyzwala zaangażowanie pracowników i koncentruje się na ich potrzebie autonomii, poczucia sensu oraz spełnienia.