welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Jestem przekonana, że kiedy się rozwijam,
to osiągam więcej i wtedy jeszcze więcej mogę ofiarować innym.

Mariola Dolecka

Motto, które swoją prostotą przemawia do mnie, to słowa Mahatma Gandhiego:
„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie na kierunku Ekonomia, studiów zawodowych coachingu (ACSTH) w Instytucie Komunikacji i Rozwoju zatwierdzonych przez międzynarodową organizację zrzeszającą coachów, tj. ICF a także programu Coaching Clinic w Corporate CoachU Poland. Ukończyłam również Szkołę Facylitatorów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 20 letnim życiu zawodowym przeszłam drogę od skutecznego lidera w zarządzaniu zakupami strategicznymi do profesjonalnego eksperta specjalizującego się w procesie wdrażania i utrzymania zmiany, rozwoju przywództwa oraz budowaniu partnerskiej kultury pracy.
Ważny jest dla mnie rozwój, a w szczególności rozpoznawanie potencjału u innych oraz koncentrowanie się na tworzeniu środowiska wspierającego wzrost. Moją mocną stroną jest poszukiwanie nowych sposobów działania, kreowanie alternatywnych ścieżek oraz dążenie do ciągłego doskonalenia. Charakteryzuje mnie duża empatia oraz znaczenie ma dla mnie nieustanne uczenie się, które motywuje mnie każdego dnia do poznawania różnych perspektyw oraz identyfikowania nowych możliwości.​

Mariola Dolecka
+48 602 203 795
mariola@newcultureinstitute.pl