welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Celebrujemy 20 lat istnienia TALENTu

W weekend 30.11-1.12 świętowanie w Krakowie 20-lecia istnienia Talentu – wspólnoty skupiającej chrześcijańskich przedsiębiorców.
Dla nas to ważne, by w tym gronie wzrastać jako człowiek i jako przedsiębiorca.
Dagmara miała też przyjemność mówić o programie na 2020 – ZOSTAĆ LIDEREM, POZOSTAĆ SŁUGĄ.
Jesteśmy podekscytowane, że już niedługo startujemy!!! 

Z ciekawych prelekcji – prof. Adam Szromek z Politechniki Śląskiej przedstawił swoje badania, z których wynika, że pracownicy chętniej od innych wybierają pracodawców, którzy kierują się wartościami chrześcijańskimi i cenią ich z następujących powodów: satysfakcji z brania udziału w tworzeniu rzeczy dobrych, poczucia godności, bezpieczeństwa zatrudnienia w sytuacji popełnienia błędu czy przeżywania kryzysu osobistego, ograniczania marnotrawstwa, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz ludzkiej życzliwości.

Wspaniałe świadectwo, że taka postawa jest doceniania w biznesie.