welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

IX Konferencja DFHR – wystąpienie Dagmary Konarskiej w temacie przywództwa, jakiego dziś potrzebują firmy

Już po raz dziewiąty Dolnośląskie Forum HR organizuje konferencję pod hasłem „HR mix – aktualne wyzwania rynku pracy” (26 – 27.10.21).

Rzeczywistość, w której funkcjonujemy jest złożona i stawiająca wiele wyzwań przed firmami. Do najpoważniejszych można zaliczyć: utrzymujące się trudności z pozyskaniem i z utrzymaniem pracowników w firmie, coraz większa ilość pracowników z zagranicy i związane z tym trudności w zarządzaniu, kryzys menedżerski związany z koniecznością ciągłego dostosowywania stylu zarządzania do specyfiki grup pracowników (pokoleniowość, rotacja, labilne zaangażowanie, oczekiwanie zwiększonego bodźcowania motywacyjnego itp.).

Dagmara Konarska miała okazję zabrać głos w temacie wysokiej jakości przywództwa, jakie jest odpowiedzią na wyzwania obecnej rzeczywistości.