welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

III edycja Akademii Menadżera Innowacji (AMI) PARP zakończona z sukcesem!

Już kolejny raz New Culture Institute świadczy usługi doradcze wspierając uczestników programu w zwiększaniu innowacyjności firm.

Intensywny program szkoleniowo-doradczy holistycznie adresuje wymiary: zrozumienia biznesu, kultury organizacji, strategii, zasobów, struktury i procesów.

W tym roku największy akcent kładliśmy na innowację organizacyjną w związku z wyzwaniami rynku pracy i koniecznością wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie wdrożenia narzędzi motywacyjnych.