welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Witamy na pokładzie New Culture Institute nowe akredytowane trenerki FACET5!

Spieszymy donieść, że nasz zespół trenerski się rozrasta! Sylwia Idzi i Dorota Mieszkowska są certyfikowanymi trenerkami badań osobowości w metodyce FACET5.

Wierzymy w potencjał badań psychometrycznych na potrzeby biznesu, widzimy skuteczność i wartość, jakie wnosi to narzędzie do rozwoju osób, zespołów i firm.

Dla menadżera jest to nieoceniona pomoc, dzięki której może jeszcze skuteczniej działać i osiągać cele.
Nasz produkt Siła Zespołu może być teraz jeszcze intensywniej wdrażany dla naszych Klientów.