welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Dowiedz się, co stanowi siłę Twojego zespołu

Zdecydowanie zbyt często skupiamy uwagę na tym, co w innych i nas samych jest do poprawienia. Tracimy energię na dokręcanie śruby tam, gdzie przyniesie to niewielki postęp, ba nawet straty. Marnujemy cenny czas na szlifowanie umiejętności, których wykorzystanie nie daje na końcu rezultatów, a do tego demotywuje i zniechęca. A gdyby tak w zamian korzystać z możliwości, jakie dają już posiadane w zespole zasoby? Jak je odkryć i dobrze wykorzystać?

Sprawdź, co stanowi siłę Twojego zespołu i jego poszczególnych osób? Jakie czynności i działania niosą ze sobą poczucie zadowolenia? Co tak naprawdę wychodzi nam najlepiej? Co wyróżnia nas od innych? Na czym zatem możemy budować przewagę konkurencyjną?

Proponuję na początek proste ćwiczenie w zespole

 • Zorganizuj spotkanie i zapytaj swoich ludzi, co według nich jest silną stroną zespołu
  • Jakie są silne strony naszego zespołu?
 • Zaproponuj, by osobiście wpisywali silne strony na dużej kartce papieru, post it lub po prostu zbieraj odpowiedzi i samodzielnie umieszczaj je na bieżąco w widocznym miejscu
 • Jeśli wiesz, że w zespole jest osoba, która dobrze czuje się w facylitowaniu spotkań, poproś ją o współprowadzenie. To też sposób na docenienie czyjegoś zaangażowania i umiejętności
 • Przy każdej wymienionej mocnej stronie dopytuj, jakie konkretne działania potwierdzają ten zasób zespołu
  • Jaki jest przykład na to, że właśnie to jest naszą silną stroną?
  • Co konkretnie świadczy o tym naszym atucie?
  • W jaki sposób obserwujemy, że to jest nasz talent?
 • Zapytaj, co jeszcze zespół może zrobić, żeby wykorzystywać każdego dnia swój potencjał w jak największym stopniu
  • Co sprawi, że zaczniemy bardziej koncentrować się na tym, co nam wychodzi najlepiej?
  • Co możemy zrobić inaczej, żeby w jak największym stopniu używać naszych talentów w pracy?
 • Poproś, żeby każda osoba w zespole sama określiła swoje silne strony/ talenty/ czynności, które przychodzą szczególnie łatwo i sprawiają przyjemność
  • Co przychodzi Tobie szczególnie łatwo?
  • Które aktywności dają Tobie największe zadowolenie?
  • Które działania przynoszą Tobie najlepsze efekty?
 • Poproś, żeby każda osoba w zespole określiła mocną stronę pozostałych współpracowników (dedykuj miejsce na flipcharcie lub ścianie i poproś o umieszczanie post-it przy każdym nazwisku z odpowiedzią na pytanie:
  • Najbardziej cenię w tobie ….
  • Twoją mocną stroną jest …
 • Zaproś swoich ludzi do odczytania na głos tego, co inni umieścili przy ich nazwisku
 • Zapytaj, co nowego dowiedzieli się o sobie, a które ich talenty się potwierdziły w tym ćwiczeniu
 • Poproś każdego o wybór jednej mocnej strony, którą zaczną więcej wykorzystywać w pracy już od jutra. Zapytaj jak to zrobią?
  • Który twój talent chcesz jeszcze bardziej wykorzystywać w pracy?
  • Jak zapewnisz sobie jego używanie?
  • Jakich działań konkretnie zrobisz więcej?

Efekty takiego podejścia mogą być naprawdę owocne. Nierzadko zespół dochodzi do wniosku, że jest potrzeba zmiany podziału zadań w zespole i ma konkretne pomysły na przeprowadzenie tej zmiany. Dodatkowo ludzie uczą się dostrzegać, doceniać i wykorzystywać swoje silne strony oraz swoich współpracowników.

Wynikiem takiego ćwiczenia jest:

 • pogłębienie relacji i świadomości
 • częstsze zwracanie się do siebie nawzajem o wsparcie w konkretnych tematach
 • większa motywacja do działania, która wynika ze zwiększenia ilości aktywności, których realizacja przynosi satysfakcję danej osobie

Długoterminowym następstwem powyższych działań jest zwiększone zaangażowanie w pracę, które wynika między innymi z przewagi robienia tego, sprawia przyjemność i daje satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. To zbudowana tożsamość zespołu, który rozumie swoje mocne strony i potrafi je wykorzystywać. To widoczne postępy poszczególnych osób w realizacji celów.

Nawet jeśli nie jesteś mistrzem w prowadzeniu warsztatów, to wychodząc do ludzi budujesz zaufanie, więź i relacje. Ponadto trening sprawi, że z czasem poczujesz się swobodnie.