welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

I dzień zajęć w Akademii Aptissimi 2021/2022

Pierwszy dzień zajęć w Akademii Aptissimi koncentrował się wokół tematu przywództwa.

Odkrywanie tożsamości lidera to najlepszy temat na początek cyklu rozwojowego. W myśl zasady, że aby dobrze zarządzać firmą i innymi, trzeba najpierw umieć zarządzić samym sobą.

W grupie blisko 20 przedsiębiorców z całej Polski zaczynamy intensywny trening praktyczny z zarządzania. Spotykamy się od września do lutego 2022, po to, by się wzajemnie inspirować, poznawać sprawdzone i skuteczne metody, narzędzia i praktyki biznesowe, a także by nawiązywać cenne relacje.