welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Jaki może być pierwszy krok do budowania zaangażowania we wspólny cel w Twoim zespole?

Jak małymi i prostymi krokami zmieniać kulturę pracy, aby wspierała ludzi w podejmowaniu decyzji, tworzeniu rozwiązań, planów działań a przede wszystkim dawała możliwości na włączanie się w sprawy organizacji w sposób odpowiedzialny, ze zrozumieniem i przekonaniem? Po prostu zacznij zapraszać ludzi do dyskusji o wspólnym celu i misji zespołu. Jak może to wyglądać w praktyce?

Coraz częściej liderzy i przedstawiciele HR dyskutują o sposobach na podniesienie zaangażowania pracowników. Firmy korzystają z niezliczonych form wsparcia zarówno z wewnątrz jak i zewnątrz organizacji. Doradcy i trenerzy prześcigają się w rozwiązaniach, badaniach, benchmarkach, metodach pracy. Jak zawsze dróg które prowadzą do celu jest wiele.

Zanim jednak podejmiesz decyzję o rozpoczęciu kolejnego złożonego programu budowania zaangażowania, zapraszam Cię do przetestowania jednego sprawdzonego działania, które możesz regularnie stosować i które może budować przewagę konkurencyjną właśnie Twojego zespołu.

Wykonaj z zespołem ćwiczenie pt. po co jesteśmy w organizacji?

Pytanie wydaje się trywialne, jego prostota może wzbudzić u Ciebie zdziwienie, a może nawet zażenowanie. Pierwsze odpowiedzi zwykle są równie trywialne, jak wydaje się być samo pytanie. Jak można pytać o coś co jest tak oczywiste? Czy aby na pewno? … Kiedy ostatnio zadałeś sobie lub swoim ludziom to pytanie? Jaki użytek zrobiłeś z odpowiedzi? Jak odpowiedzi mogą wpłynąć na zwiększenie zaangażowania i odpowiedzialności w zespole?

Jeśli chcesz się dowiedzieć, co myślą ludzie w Twoim zespole, jak rozumieją sens istnienia jednostki, zespołu czy ich własnego stanowiska, to:

 • Zaplanuj spotkanie
 • Zorganizuj przestrzeń na dzielenie się refleksjami/ spostrzeżeniami
 • Umieść w widocznym miejscu w dowolnej formie (np. na flipcharcie) pytania do ukierunkowania dyskusji (patrz poniżej)
 • Pytania umieść oddzielnie na kartkach, tak aby była przestrzeń na zanotowanie odpowiedzi, a dodatkowo, żeby sprzyjało to skupieniu uwagi na jednym pytaniu w czasie
 • Po rundzie odpowiedzi na pytania wróć do każdego pytania i wspólnie z zespołem wybierz i zaznacz 3 najważniejsze odpowiedzi, z którymi utożsamia się cały zespół lub jego zdecydowana większość
 • Zadaj poniższe pytania
  • Po co jesteśmy w organizacji?
  • Kto jest naszym klientem?
  • Jaką wartość dostarczamy naszemu klientowi?
  • Co wiemy na temat potrzeb naszego klienta?
  • Jakie działania wykonujemy, żeby się dowiedzieć o potrzebach klienta?
  • W jakim stopniu dziś dostarczamy to, czego potrzebuje klient?
  • Które działania wpisują się w sens naszego istnienia w firmie?
  • Które działania nie wspierają tego, po co jesteśmy w organizacji?
  • Co zatem decydujemy: przestać robić, kontynuować, zmienić?
 • Podsumuj spotkanie i poproś aby każdy:
  • Podzielił się swoją refleksją
  • Podjął się wobec siebie i zespołu zobowiązania dokonania jednej małej zmiany od następnego dnia, która będzie zgodna z tym, po co zespół istnieje (jako lider również podejmij się jednego zobowiązania:)
  • Zapisał na kartce swoje zobowiązanie, zabrał je ze sobą i umieścił w widocznym miejscu

Bezpośrednie korzyści, których możesz się spodziewać po takim warsztacie, to:

 • wspólne rozumienie sensu istnienia zespołu/ jednostki w firmie
 • identyfikacja działań, które są najważniejsze w działaniu Twojego zespołu
 • zrozumienie kierunku i priorytetów w działaniu

Dalsze spodziewane efekty to większa koncentracja na wspólnym celu, co przekłada się na rezultaty w postaci wyników. Ponadto skupienie na tym, co najważniejsze i na dostarczaniu wartości, prowadzi do wzrostu zadowolenia klientów, dla których Twój zespół został stworzony. Nie wspomnę już o tak fundamentalnej kwestii, jak wpływ na zaangażowanie pracowników, które rodzi się ze zrozumienia, poczucia sensu i wspólnoty.

Gorąco zachęcam Cię do działania. Nawet jeśli nie od razu osiągniesz wszystkie korzyści, to zawsze będziesz o krok do przodu. Wspólnotę buduje się drobnymi krokami, każdego dnia.