welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Potężna moc wizji

John Maxwell większość ludzi przypisuje do typów tzw. „wędrowców” lub „zwolenników” w kontekście tworzenia i posiadania wizji. Oznacza, to, że ludzie ci potrzebują liderów, którzy są zdolni do tworzenia wizji, ale co jeszcze ważniejsze – potrafią pomóc innym ją zobaczyć i do niej dążyć. Tym się różnią liderzy od tzw. w nomenklaturze Maxwella „zdobywców”, którzy mają wizję i sami do niej dążą.

Tworzenie wizji jest nieodłączną cechą przywództwa.

Po co ludzie i firmy potrzebują wizji?

Każdy wiatr jest niedobry, jeśli nie wiesz dokąd płyniesz – mówi stara, znana maksyma autorstwa Seneki. Wydaje się trafna i oczywista, wcale jednak nie jest tak oczywista w rzeczywistości biznesowej.

Doskonalenie organizacji warto zacząć od rewizji i umocnienia fundamentalnych kwestii, takich jak dobre zdefiniowanie misji, wizji i celów.

Ciężko jest oczekiwać pozytywnych zmian w firmie, jeśli brak jest fundamentu.

Organizacje potrzebują określić swoją tożsamość, rację bytu oraz kierunki rozwoju.

W dużych organizacjach jest to standard, choć i tu nie brakuje wyzwań.

Głównym wyzwaniem jest komunikacja oraz integracja teorii z praktyką na wszystkich poziomach życia organizacji. Powszechne są doświadczenia, że to, co na kartach prezentacji lub biurowych ścianach nijak się ma do tego, co w umysłach i sercach pracowników.

W mniejszych firmach wyzwaniem jest sam fakt posiadania określonej wizji i celów.

Jeśli naszym celem jest budowanie organizacji, zapraszanie ludzi do jej współtworzenia, konieczna jest świadomość i spójne rozumienie celów, które chcemy osiągnąć. W przeciwnym razie dryfujemy, jesteśmy reaktywni – bardziej reagując na sytuacje, niż je kreując lub chaotyczni, przeskakując z jednego kierunku na drugi.

Oto 4 najczęstsze obserwowane w firmach skutki nieposiadania jasnych i dobrze określonych wizji i celów:

  1. Brak zaangażowania pracowników, którzy wykonują swoją pracę w systemie „od – do”, bez poczucia odpowiedzialności i sprawstwa
  2. Niższy poziom osiągnięć – brak ambitnych celów nie wyzwala pełni zaangażowania i kreatywności
  3. Chaos i brak konsekwencji w działaniach– pracownicy źle reagują na zmieniające się wciąż kierunki i działania
  4. Trudności z określeniem priorytetów – brak punktu odniesienia przy podejmowaniu decyzji.

Z drugiej strony patrząc – wierzę w transformującą moc wizji i celów.

To ona pcha organizacje i ludzi do przodu. Ambitny, godny trudów i wysiłku cel, jednoczy zespół wokół zadania. Dobrze wyznaczone cele kierunkują wysiłki ludzi, pozwalają podejmować codzienne decyzje na czym się koncentrować, gdzie inwestować czas i wysiłek.

W pracy z firmami zachęcamy, by wdrożyć w życie proste i pomocne wskazówki – jak wykorzystać potężne narzędzie w postaci wizji i celów do osiągania rezultatów w firmie:

  1. Określ wizję firmy – czyli wspaniałą przyszłość, do której zmierzacie. Niech wizja będzie śmiała, inspirująca, nieskończona – taka, z jaką się utożsamią ci, których chcesz za sobą pociągnąć
  2. Warto zadbać o zdefiniowanie misji firmy – czyli znać odpowiedź na pytanie po co to robicie? Poczucie sensu wykonywanej pracy jest niezmiennie wysoko uplasowane na liście potrzeb pracowników
  3. Najlepsza nawet wizja, nic nie znaczy, jeśli jej nie realizujesz. Potrzeba sprowadzić wizję do konkretnych celów i zadań, które potrzebujecie wykonać, aby wizja przekładała się na rzeczywistość
  4. Zapraszaj pracowników do współtworzenia – pokaż kierunek, zostaw przestrzeń na wypełnienie szczegółami i wniesienie osobistego wkładu
  5. Komunikuj wizję, misję i cele regularnie, przy różnych okazjach – przypominaj i inspiruj. To niezmienne zadanie lidera.

Nie będzie łatwo – po drodze będzie wiele wyzwań i przeszkód. Wiele wątpliwości i dylematów. Warto jednak spróbować się z nimi zmierzyć i iść ścieżką, która jest sprawdzona.