welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Program PRZEDSIĘBIORCA 2020: ZOSTAĆ LIDEREM, POZOSTAĆ SŁUGĄ gotowy!

Program rocznej formacji liderów powstał na potrzeby Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców Talent. Jest to organizacja zrzeszająca ludzi biznesu, którzy chcą w swojej działalności opierać się na wartościach chrześcijańskich.

Zapraszamy ludzi biznesu na comiesięczne spotkania w 2020 r. do 30 miejsc w Polsce. Będziemy czerpać ze źródła duchowości ignacjańskiej i podejścia Papieża Franciszka do pełnienia ról przywódczych oraz przekładać te ponadczasowe zasady na potrzeby i wyzwania dzisiejszych liderów i firm.
W poszczególnych miesiącach będziemy podejmować następujące tematy: samoprzywództwo, przywództwo, nastawienie, pokora, odwaga, pasja służby, zaangażowanie w większy cel, aktywność kontrolowana, postawa obfitości.

Wierzymy, że jakość zarządzania ma znaczenie i koniecznością jest, aby liderzy stale się rozwijali i czerpali z najlepszych wzorców.