welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Program PRZEDSIĘBIORCA 2020: ZOSTAĆ LIDEREM, POZOSTAĆ SŁUGĄ gotowy!

Program rocznej formacji liderów powstał na potrzeby Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców Talent i ma służyć ludziom biznesu, którzy pełniąc swoje role zawodowe i jednocześnie chcą wzrastać duchowo.

Program będzie realizowany w całej Polsce na spotkaniach comiesięcznych przedsiębiorców zrzeszonych w Talencie.
Program czerpie ze źródła duchowości ignacjańskiej i podejścia papieża Franciszka do pełnienia ról przywódczych.
Będziemy przekładać te ponadczasowe zasady na potrzeby i wyzwania dzisiejszych liderów i firm.

W poszczególnych miesiącach będziemy podejmować następujące tematy: samoprzywództwo, przywództwo, nastawienie, pokora, odwaga, pasja służby, zaangażowanie w większy cel, aktywność kontrolowana, postawa obfitości.

Wierzymy, że jakość zarządzania ma znaczenie i koniecznością jest, aby liderzy stale się rozwijali i czerpali z najlepszych wzorców. Dorobek jezuitów w kontekście kształtowania liderów jest wyjątkowy, więc warto z niego skorzystać.

Przewodzenie bazujące na służbie, to koncentracja nie na sobie, a na tych, których się prowadzi. Poczucie władzy zamienia się w troskę. Jednocześnie jest wyrazem siły opartej na poczuciu własnej wartości i tożsamości.
W tym duchu chcemy się kształtować w 2020r.

Jesteśmy dumne z naszego udziału w tym niezwykłym projekcie.

Zapraszamy ludzi biznesu na spotkania Talentu.