welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Przedsiębiorcy Twórcy Wolności

1-2.12.18 r. uczestniczyłyśmy w Krakowie w wyjątkowym spotkaniu polskich przedsiębiorców. Jako prelegenci dzieliłyśmy się wartościami, które definiują nasze podejście do pracy oraz doświadczeniami z prowadzenia biznesu w sposób uczciwy. Prowadziłyśmy szereg dyskusji o tym, jak ważna jest w życiu przedsiębiorcy właściwa hierarchia wartości, odwaga do zmieniania świata na lepszy i mentalność dzielenia się z innymi. Pamiętajmy, że człowiek liczy się najbardziej, a firma chcąc być bardziej konkurencyjna powinna mieć na względzie przede wszystkim dobro wspólne i godność człowieka.