welcome@newcultureinstitute.pl | +48 602-206-524 | +48 664-000-857

Radio Warszawa

Koniec roku, to dla nas szczególny czas na zatrzymanie się, podsumowywanie osiągnięć i wyciąganie wniosków. Tym razem na antenie Radio Warszawa, w audycji prowadzonej przez Randę Ombach, dzielimy się ze słuchaczami misją naszej firmy i uzasadniamy, dlaczego w naszej pracy tak bardzo koncentrujemy się na liderach i kształtowaniu ich postaw w miejscach pracy. Zachęcamy do przeciwstawiania się ubóstwu w zakresie postaw i kultury pracy. Proponujemy w zamian poszanowanie każdego człowieka oraz odpowiedzialność liderów za ludzi, którym przewodzą. Każdy z nas ma wpływ. Link do audycji: https://lnkd.in/dqHg_We